adres:

Firma Handlowo-Usługowa
"u Daniela"
Daniel Niewierko
ul. 3 Maja 12/2
82-300 Elbląg

tel.kom. 515 440 265
tel. 55 641 66 17
e-mail:
info@udaniela.elblag.pl

regulamin

lombard u daniela - serwis GSM 1.Osoba przynosząca towar do zastawu w LOMBARDZIE musi być pełnoletnia (ukończone 18 lat).
2.Umowa spisywana jest po przedstawieniu dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
3.Towar zastawiony w LOMBARDZIE, musi być zastawiony przez jego właściciela lub osobę upoważnioną przez pełnoprawnego wławłaściciela towaru.
4.Podpisując umowę Klient lombardu jednocześnie oświadcza, iż pozostawione rzeczy stanowią jego własność i nie sa obciążone prawem firm i osób trzecich oraz nie pochodzą z przestępstwa.
5.Podpisując umowę Klient lombardu jednocześnie potwierdza odbiór pieniędzy.   
6.Wydanie zastawu następuje po terminowej spłacie wraz z odsetkami i kosztem przechowania za zwrotem otrzymanego   egzemplarza umowy(oryginału).
7.Klient lombardu ma prawo odebrać pozostawione rzeczy przed upływem czasu trwania umowy ,płacąc prowizję tylko za ten okres. 
8.Wszelkie zmiany terminu umowy należy uzgadniać z Lombardem osobiście lub telefonicznie.
9.W przypadku spóŸźnienia w odbiorze rzeczy, Lombard może zwiększyć wysokość prowizji zgodnie ze stawkami przewidzianych prawem.
10.LOMBARD przyjmuje w zastaw jedynie sprzęt w pełni sprawny.
11.Towar nie odebrany w terminie przechodzi na własność LOMBARDU.
12.Zastawiony towar może odebrać wyłącznie właściciel przedmiotu lub upoważniona przez niego osoba, wskazana podczas zawierania umowy.
13.Lombard może odmówić wydania towaru w przypadku, gdy klient nie będzie posiadał przy sobie dowodu tożsamości lub odmówi jego okazania.
14.Pracownik lombardu może odmówić zawarcia umowy z klientem, jeśli ma zastrzeżenia odnośnie funkcjonowania danego przedmiotu lub gdy pojawią się wątpliwości dotyczące źródła jego pochodzenia.
15.Wszystkie ewentualne kwestie sporne regulują przepisy kodeksu cywilnego.